Politica de confidentialitate

Datorită prevederilor privind protecția datelor cu caracter persona din legislația europeană , vă rugăm să ne confirmați acordul de a vă contacta în continuare și a vă oferi informațiile de care aveți nevoie.

Acord prelucrare date,

Dorim în continuare să rămânem în contact cu dumneavoastră și să vă ținem la curent cu informații referitoare la Electro-con Impex SRL. În acest scop, avem nevoie de acordul dumneavoastră expres în baza Regulamentului European 2016/679 care intră in vigoare la 25 mai 2018.

Persoanele vizate in Regulament beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date(art.15), dreptul la rectificare(art.16), dreptul de a fi uitat( art.17), dreptul la restricționarea prelucrării (art.18), dreptul la portabilitatea datelor(art.20), dreptul la opoziție(art.21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate(art.22), dreptul de a depune o plângere(art.77), dreptul la despăgubiri(art.82). Ne îndeplinim obligațiile impuse de Regulament prin actualizarea datelor personale, prin păstrarea/distrugerea acestora în condiții de siguranță, prin colectarea/stocarea unui număr limitat de date personale (doar cele absolut necesare prelucrării), prin protejarea datelor cu caracter personal de pierderea lor, protejarea de accesul neautorizat la ele și prin luarea unor măsuri de siguranța pentru protejarea lor. Datele cu caracter personal furnizate pot fi transferate către firmele care fac parte din grupul Electro-con Impex SRL si dezvăluite persoanei vizate, reprezentanților legali ai persoanei vizate, partenerilor actuali sau viitori ai Electro-con Impex SRL în scop de reclamă, marketing și publicitate, statistici, servicii de asigurări si reasigurări, servicii de comunicații electronice, vânzare. Datele cu caracter personal furnizate vor fi stocate si prelucrate până la revocarea consimțământului.

ACORD GDPR

Subsemnatul, în baza art 6, alin. 1, litera a) din Regulamentul European 2016/679 îmi exprim acordul prin completarea prezentului formular pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: nume și prenume, data și locul nașterii, semnătura, datele din actul de identitate, telefon/fax, adresă, e-mail, loc de muncă, date bancare, imagine, în scop de marketing (informații despre produse, servicii evenimente, studii de piată, asigurarea/îmbunătățirea calității).

Completarea formularului are valoare de consimtamant si este acordat de bunăvoie cu posibilitatea de a fi oricând revocat, în scris, la adresa: Calea Șurii Mari 35, Sibiu sau prin e-mail la electroconimpex[@]yahoo.com, urmând să intre în vigoare imediat.

Am luat la cunoștință și declarația cu privire la protecția datelor cu caracter personal, alte informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal, o listă a prestatorilor noștri de servicii și informații importante referitoare la procesarea datelor cu caracter personal care nu necesită acord expres. Solicitați un exemplar la Electro-Con Impex SRL sau vizitați paginile:
http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016